Bomben    Schwerter    Äxte   Hämmer    Andere Waffen u.Werkzeuge

Bomben

11./St.G.77

14./J.G.5

4./K.G.1

8./St.G.2

8./St.G.77

III./St.G.51

I./Schlachtgeschw.4

IV./L.G.1 (Stuka)

J.G.400

IV./K.G.z.b.V.1

Schwerter

3./J.G.2

2./Seenotflottille

Jagdfliegerschule 1

Jagdgeschwader 51

3./Kü.Fl.Gr.706

Jagdgeschwader 52

1.(H)/31

3./Kü.FI.Gr. 106 1939-1940

8./K.G.2 1943

Kampfgeschwader 27

I./J.G.3

2./Seenot-(S&S)-Staffel

6.Seenotstaffel

   

Äxte

III./J.G.3

III./J.G.51

Stabsstaffel St.G.2 until 6.6.1943

   

Hämmer

3.(F)/123

I./K.G.2

II./K.G.2

III./K.G.2

IV./K.G.2

Anderes

7./J.G.27

7./J.G.51

7./St.G.1

9./J.G.1

3./J.G.11from April 1944

Fliegerübungsstaffel Groß Born

II./S.G.3

2.(H)/31

2.(H)/32

III./K.G.53

Verbindungsstaffel 62

Erprobungsstaffel Torpedowaffe d.Lw.

       

HOME        EMBLEMS-MAIN